Novinky

12.10.2018 Přesunutí Kreativní dílny

Akce Kreativní odpoledne bude realizována v jiném termínu a to 16.11.2018 od 16:30 do 19:30 Na středisku volného času na ulici Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh

03.07.2018 Provoz-léto

Rekonstrukce elektroinstalace, přípravné práce pro výtah, plošiny a dílna pro řemeslné a technické obory. Vzhledem k plánovaným a již probíhajícím rekonstrukcím a stavebním činnostem bude v letních měsících snížen komfort na chodbách. K omezení letní činnosti (příměstské tábory) však nedojde. O vaše děti se bude stejně jako v předchozích letech starat tým našich interních i externích pedagogů.

Školení hlavních vedoucích táborů

Školení provádíme na základě „Certifikátu k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů“ vydaného MŠMT ČR. Absolventi kurzu po úspěšném splnění požadovaných podmínek obdrží osvědčení s kvalifikací Hlavní vedoucí dětských táborů.
* Práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora, legislativa k LT
* Základní právní předpisy a BOZP při práci s dětmi a mládeží
* Základy pedagogicko-psychologických znalostí při práci s dětmi a mládeží
* Organizační a programová příprava tábora, hry na táborech, včetně výchovných a tématických cílů
* Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti
* Hospodaření tábora a další…
* Závěrečný test + 99,9% přímá účast na školení (podmínka k obdržení osvědčení)!!!

Kód 175302
Název Školení hlavních vedoucích táborů
Termín konání 06.04.2018 09:00 - 08.04.2018 14:00
Místo konání SVČ Gurťjevova
Hlavní vedoucí Lubica Kovářová
Věková skupina 18-99 let
Sraz účastníků pátek 6.4.2018 v 9:00
V ceně zahrnuto lektorné, výukové materiály, prostory k výuce, pitný režim...
Cena 900,- Kč