Novinky

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

31.08.2018 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro kroužky: Stolní tenis, Aerobic, Angličtinu, Keramiku, Šipky, Hokejball, In-line brusle,Šití, Práci se dřevem, Šachy, Cvičení s dětmi, Sebeobranu, Taekwondo, Karate, Parkour ... . Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) ! Nabízíme příjemný kolektiv interních zaměstnanců, inspirativní prostředí a 150 Kč /hodinu. Požadujeme minimální věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání + pedagogické vzdělání. Bližší informace: SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8 Mgr. Aneta Kiková, 725 118 449 aneta.kikova(a)svczabreh.cz SVČ Ostrav-Dubina, J. Matuška 26a Stanislav Prais 727 856 841 stanislav.prais(a)svczabreh.cz SVČ Ostrava-Zálom, V Zálomu 1 Lenka Červená 724 066 124 lenka.cervena(a)svczabreh.cz

Dokaž si... Dokaž to...

Jsme Středisko volného času Ostrava - Zábřeh p.o., které je samostatnou příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v městské části Ostrava - Jih. Veškerou činnost na profesionální úrovni připravuje kolektiv pedagogů volného času, který se těší na Vaši návštěvu. Nabízíme Vám širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, klubech, příležitostných akcích, bohatou prázdninovou činnost, spontánní aktivity, soutěže a výukové programy.    

Od roku 20
09 nabízíme ozdravné pobyty, kurzy a různé programy na klíč, které realizujeme formou zážitkové pedagogiky.     
Co to vlastně zážitková pedagogika je? 
Zážitková pedagogika využívá učení prostřednictvím zážitku, prožitku, učení na základě vlastní zkušenosti. Vyvolává situace, které žákovi umožňují odhalit nové oblasti, dosáhnout vědomosti, získat zkušenosti a možnosti poučení. Prožitek je určitá událost nebo prožití něčeho uceleného, co nám v proudu prožívání zřetelně vyvstává díky zvláštní intenzitě, obsahovosti nebo zvláštnosti.

Kolbův cyklus učení prožitkem, pro nějž je typický následující sled aktivit:
 • stimulující prostředí
 • zkoumání problému
 • obecné problémy
 • akce

Principy zážitkové pedagogiky:
 • Vytváří možnost získávat bezprostřední zkušenosti, které nejsou odtrženy od reality.
 • Získané zkušenosti mají charakter vážnosti, to znamená, že požadavky na individuum jsou skutečné, protože situace vyžadují rozhodnutí a bezprostřední jednání a neposkytují možnost se situace zbavit.
 • Umožňuje rozšíření obzoru kontrastními zkušenostmi daleko od všedního života, srovnáním sebe samého se skupinou, stejně jako se zkušenostmi s řešením konfliktů.
 • Umožňuje rozvoj osobnosti získáním hraničních zkušeností.      K tomu náleží střetnutí s vlastní tělesnou schránkou, reflexe obvykle používaných vzorů rolí a způsobů chování.
 • Zdůraznění jednání a přímé zkušenosti proti „jenom mluvení"; aktivizace potřeb člověka a pomoc při jejich naplnění, umožnění nových vztahů mezi účastníky a vedoucími.
 • Spolupráce zúčastněných a společné překonávání úkolů, učení se na základě důsledků vlastního jednání, dopracování se vlastních, společných a individuálních názorových struktur.
A co nabízíme?
 • adaptační kurzy pro ZŠ, SŠ a jiné kolektivy dětí a mládeže
 • stmelovací workshopy
 • prevenční workshopy
 • programy na ozdravných pobytech a školních výletech
 • různé vzdělávací kurzy (školení hlavních vedoucích MŠMT, školení vedoucích táborů, kurzy Hračkárna apod.)
Hlavním garantem všech nabízených programů je Bc. Tomáš Velička, metodik prevence.

Více informací naleznete zde: DOKAŽ SI... DOKAŽ TO...