Novinky

14.04.2021 COVID - Přihlašování na tábory

Přihlašování na pobytové i příměstské tábory spuštěno. V případě zrušení ze strany SVČ v návaznosti na vládní opatření garance vrácení peněz.

13.04.2021 BRIGÁDA - vedoucí kroužků

Hledáme vedoucí pro naše kroužky! Nabízíme 150 Kč/h, přátelský kolektiv a možnost získání praxe v práci s dětmi. Požadujeme věk 18+, ukončené SŠ vzdělání (maturitu), spolehlivost a zodpovědnost, pedagogické vzdělání výhodou. Více info v menu v odrážce "VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE".

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

Tábory

07.06.2021

Dne 3.6.2021 byl vydán materiál ministerstva zdravotnictví: Hygienicko-protiepidemická opatření Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2021

Jsme rádi, že se letní tábory budou moct uskutečnit a to i přes některá omezení. Je však potřeba k nim, z naší i vaší strany, v letošním roce, stejně jako minulém, přistupovat odlišně od let předchozích.
 
Na tábory je možné přihlásit se ideálně on-line nebo telefonicky.
 1. Vyberte si z naší nabídky tábor, který Vám, respektive Vašim dětem nejlépe vyhovuje.http://www.svczabreh.cz/tabory
 2. Přihlaste se do klientského centra: ZDE a vyplňte údaje potřebné pro přihlášení. V případě problémů s klientským centrem kontaktujte kolegy na tel. č. 727 859 434, nebo na e-mailu: tomas.robenek(a)svczabreh.cz, lubica.kovarova(a)svczabreh.cz
 3. Po schválení přihlášky vedoucím tábora, či jiným kompetentním zaměstnancem Vám přijde potvrzovací e-mail ve kterém bude odkaz na přihlášku a pokyny k platbě. V tuto chvíli jste přihlášení na daný tábor.
 4. Vzhledem k datu zálohy a následně celé platby (do 31.5.2021) Vás prosíme o odeslání již celé částky na účet uvedený v pokynech k platbě.
 5. Na SVČ pak musíte doručit:
  • Originál přihlášku s podpisem.
  • Originál posudku o zdravotní způsobilosti na tábor (zotavovací akci) – Posudek je platný 2 roky.
  • Pověření zletilé osoby, která je oprávněna převzít dítě od vedoucího tábora – Je nutné zajistit dostupnost alespoň jedné z uvedených osob po celou dobu konání tábora!
Dokumenty, které musíte doručit spolu s přihláškou jsou ke stažení ZDE.
Přihlášku s ostatními dokumenty zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu
Gurťjevova 8, ostrava-Zábřeh,700 30. V případě, kdy se rozhodnete přihlášku přinést,
tak jí vložte spolu s ostatními dokumenty do obálky a vhoďte do označené
schránky (SVČ-přihlášky na LT a PT) umístěné před vstupem na recepci – uvnitř budovy.

Při odjezdu na tábor odevzdáte vedoucímu tábora:
 1. Pravidelně užívané léky - podepsané v sáčku.
 2. Antigenní testy - podepsané v sáčku k přetestování účastníku tábora a to každých 7 dní během jeho konání. K přetestování během tábora nedojde u dětí které předloží při odjezdu na tábor potvrzení o negativním PCR testování, které nebude starší než 7 dnů. Nepoužité testy v takovém případě budou vráceny po ukončení tábora.
 3. Respirátory/roušky - podepsané v sáčku. Počet bude upřesněn před nástupem na tábor. Nepoužité roušky budou po ukončení tábora vráceny.
 4. Originál kartičku pojišťovny.
 5. V den odjezdu vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti, Opět ke stažení ZDE.
 6. Potvrzení o negativním výsledku preventivního testu na onemocnění covid-19. Výjimku mají děti do dovršení 6 let věku (0-5,99 let). Bez tohoto potvrzení není možné dítě na tábor umístit. Pro příjem dítěte na tábor bude potřeba doložit jedno z následujících:
  • PCR test maximálně 7 dnů před odjezdem (odběrové místo schválené MZ).
  • AG test maximálně 3 dny před odjezdem (odběrové místo schválené MZ).
  • Potvrzení o provedení očkování dvoudávkového schématu nejméně 22 dnů po první dávce, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka.
  • Potvrzení o provedení dvoudávkového schématu očkování nejméně 22 dnů po první dávce, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka.
  • Potvrzení o provedení jednodávkového schématu očkování nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců.
  • Potvrzení o prodělané nemoci covid-19 po uplynutí izolace a od prvníhopozitivního testu  neuplynulo více než 180 dnů.
  • Testování přímo před přijetím dítěte na tábor a to před zraky vedoucího pomoci samotestu schváleného MZ.
  • Potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení o absolvování testu v zaměstnání s negativním výsledkem a to nejdéle před 72 hodinami. 
  • Potvrzení ze školy nebo čestné prohlášení o absolvování testu ve škole s negativním výsledkem a to nejdéle před 72 hodinami. Jen pro tábory na začátku prázdnin!
Ochrana zdraví na pobytových táborech:
 1. Mezi jednotlivými běhy tábora na jednom místě bude zajištěna minimální prodleva 4 hodiny, tak aby mohlo dojít k úklidu a dezinfekci celého tábora bez přítomnosti dětí.
 2. Čas příjezdu a odjezdu na jednotlivé tábory bude upřesněn v dopise na tábor, který obdržíte nejpozději týden před odjezdem.
 3. Děti budou před i během tábora poučeni o platných protiepidemických opatřeních a správném postupu při mytí a dezinfekci rukou
 4. Dle epidemiologické situace může dojít k omezení pohybu účastníků tábora na areál a volnou přírodu v okolí, tak aby došlo k omezení kontaktu s místním obyvatelstvem.
 5. Na všech táborech dojde k omezení návštěv.
 6. Dle epidemiologické situace dojde k omezení přesunu hromadnou dopravou, návštěv bazénů či koupališť, výletů do měst a podobně.
 7. Povinnost nošení roušek bude upravena dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření resp., usnesení vlády. 
 8. V případě podezření na výskyt infekce covid-19 (kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy, ztráta chuti, čichu...), bude zajištěna okamžitá izolace dítěte. Bude informována místně příslušná krajská hygienická stanice, která rozhodne o dalším postupu.
 9. V případě výskytu infekce covid-19 rozhodne o dalším postupu místně příslušná krajská hygienická stanice – budou uložena příslušná protiepidemická opatření. následně bude kontaktován zákonný zástupce, popřípadě osoba pověřena vyzvednutím dítěte. Je nutné, aby byla zajištěna dostupnost po celou dobu konání tábora. Takto kontaktovaná osoba bude informována, jak proběhne vyzvednutí dítěte z tábora, a to dle pokynů krajské hygienické stanice,
 10. Vzniká také povinnost zákonného zástupce, jehož dítě se zúčastnilo tábora nahlásit v případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dnů po návratu z tábora tuto skutečnost místně příslušné krajské hygienické stanici, na jejímž území tábor probíhal.
 11. Na všech našich táborech bude zvýšen úklid a dezinfekce tábora. Samozřejmostí budou také tekutá mýdla, papírové ručníky a dezinfekce na ruce. Vedoucí na táborech budou dbát zvýšené hygieny všech dětí, tak abychom eliminovali možná rizika a dodrželi veškeré právní předpisy a doporučení Ministerstva zdravotnictví.
Všichni vedoucí se na tábory a vaše děti již těší. Budeme se snažit dětem zpestřit tábor jak
jen to půjde a věříme, že si všichni odnesou jen hezké zážitky.

V případě dotazů k letním pobytovým či příměstským táborům se obracejte na vedoucí oddělení pobytových činností: lubica.kovarova(a)svczabreh.cz, 727 859 434