Novinky

13.04.2021 BRIGÁDA - vedoucí kroužků

Hledáme vedoucí pro naše kroužky! Nabízíme 150 Kč/h, přátelský kolektiv a možnost získání praxe v práci s dětmi. Požadujeme věk 18+, ukončené SŠ vzdělání (maturitu), spolehlivost a zodpovědnost, pedagogické vzdělání výhodou. Více info v menu v odrážce "VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE".

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

Řekněte dotazníkem, jak jste s městem spokojeni!

10.06.2021

Dotazníkový výzkum provádí Statutární město Ostrava, Středisko volného času Korunka a Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity. Spokojenost bude sledována v mnoha oblastech jako je například zdraví, vzdělávání, zaměstnání, veřejný prostor nebo doprava.

Cílem výzkumu je zmapovat potřeby mladých osob ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava a těmto potřebám porozumět. Výsledkem průzkumu bude výzkumná zpráva, která bude sloužit jako podklad pro další aktivity v našem městě.

První fází výzkumu je dotazníkové šetření. Dotazník sestává z 33 tematických otázek. Plánujeme získat minimálně 445 dotazníků a oslovit tak 1 % osob ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a názor každého odpovídajícího je pro nás velmi důležitý.

Dotazník je dostupný na tomto odkazu: 
www.survio.com/survey/d/T1V4B3J5N2J9Y3W6S

Data z dotazníkového šetření budou sbírána do poloviny září roku 2021. Poté budou následovat skupinové diskuse nad získanými výsledky a veřejná prezentace výzkumné zprávy.

Pokud tedy patříte do skupiny osob ve věku 15 až 30 let a chcete přispět k vylepšení města, zapojte se! Pokud se nevlezete do věkové škály, nevadí, můžete dotazník alespoň sdílet dál.