Novinky

22.06.2023 Kroužky 2023/2024

Přihlašování na kroužky na šk. rok 2023/2024 bude spuštěno 1.7.2023 v online formě, od 1.9. se pak můžete přihlašovat také na recepci každé z našich poboček. Může docházet k dodatečným změnám, neboť na kroužcích stále pracujeme. Každý klient u nás má nárok na zkušební lekci zdarma - přihlaste se do kroužku, rezervujte si tak místo, a až na základě toho, zda pro vás bude ten pravý, jej uhradíte. V opačném případě prosíme, pokud kroužku nebudete chtít nastoupit, dejte nám vědět emailem, abychom vás ze systému odhlásili a uvolníte tak místo dalším zájemcům. Většina našich kroužků bude začínat v týdnu od 19.9.2023.

Sledujte nás

Letní kempy

26.06.2023

 
 

 

Město Ostrava získalo ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR a v rámci partnerství s UNHCR prostředky určené na podporu adaptace a integrace Ukrajinců ve městě. Finance budou využity např. na letní příměstské tábory pro děti organizované ostravskými středisky volného času, na zajištění překladů dokumentů pro potřeby procesu nostrifikace, na přímou terénní práci a poradenství nebo na preventivní činnosti v místech ubytování a v lokalitách s vyšší koncentrací držitelů dočasné ochrany.
Projekt „Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany v Ostravě 2023“ navazuje na úspěšně realizované projekty z roku 2022 s modifikací aktivit dle potřeb cílové skupiny a s ohledem na vývoj situace v čase.

Letní příměstský tábor bude realizovaný v rozsahu min. 40 hodin týdně, a to po dobu vždy 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Dětem bude v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim (svačina-oběd-svačina), přičemž za letní tábor nebude od účastníků vybírána úplata.
Cílovou skupina jsou děti odpovídající věku pro plnění povinné školní docházky (ukrajinské děti-držitelé dočasné ochrany z roku 2022, děti z majoritní společnosti).

V roce 2023 proběhnou dva turnusy letních kempů a to v těchto termínech:
1) 10.-14.7.2023
2) 31.7.-4.8.2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Місто Острава отримало кошти з державного бюджету через Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки та у партнерстві з УВКБ ООН для підтримки адаптації та інтеграції українців у місті. Кошти будуть використані, наприклад, на літні заміські табори для дітей, організовані центрами дозвілля «Острава», на переклад документів для цілей нострифікації, на безпосередню польову роботу та консультування, або на профілактичні заходи в місцях розміщення та в населених пунктах з більшою концентрацією власників тимчасового захисту.
Проєкт «Підтримка адаптації та інтеграції власників тимчасового захисту в Остраві 2023» ґрунтується на успішно реалізованих проектах з 2022 року з модифікацією заходів відповідно до потреб цільової групи та з урахуванням розвитку ситуації з часом.


Літній приміський табір буде реалізований в обсязі щонайменше 40 годин на тиждень, завжди протягом п’яти календарних днів поспіль. Дітям буде в рамці дня надано харчування (перекус – обід – перекус), при цьому за літній табір не буде з учасників стягуватись оплата.

Цільова група це діти у віці обов’язкового відвідування школи (українські діти, що мають тимчасовий захист з 2022 року, діти з основного суспільства).

У 2023 році відбудуться два тури літніх таборів  у такі дати:
1) 10.-14.7.2023
2) 31.7.-4.8.2023

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.