Novinky

15.04.2020 mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR

31.08.2018 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro kroužky: Stolní tenis, Aerobic, Angličtinu, Keramiku, Šipky, Hokejball, In-line brusle,Šití, Práci se dřevem, Šachy, Cvičení s dětmi, Sebeobranu, Taekwondo, Karate, Parkour ... . Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) ! Nabízíme příjemný kolektiv interních zaměstnanců, inspirativní prostředí a od školního roku 2018/2019 také 150 Kč /hodinu. Požadujeme minimální věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání + pedagogické vzdělání. Bližší informace: SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8 Mgr. Aneta Kiková, 725 118 449 aneta.kikova(a)svczabreh.cz SVČ Ostrav-Dubina, J. Matuška 26a Stanislav Prais 727 856 841 stanislav.prais(a)svczabreh.cz SVČ Ostrava-Zálom, V Zálomu 1 Lenka Červená 724 066 124 lenka.cervena(a)svczabreh.cz

Uvolňování opatření - Tábory

18.05.2020


Dne 15.5.2020 byl vydán materiál ministerstva zdravotnictví: Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace


Jsme rádi, že se letní tábory budou moct uskutečnit. Je však potřeba k nim, z naší i vaší strany, v letošním roce přistupovat odlišně od let předchozích. 

Na tábory je možné přihlásit se pouze on-line nebo telefonicky! Nikoliv osobně!
 1. ​Vyberte si z naší nabídky tábor který Vám, respektive Vašim dětem nejlépe vyhovuje.
  http://www.svczabreh.cz/tabory

 2. Přihlaste se do klientského centra: ZDE a vyplňte údaje potřebné pro přihlášení​​. V případě problémů s klientským centrem konatktujte kolegy: tomas.robenek(a)svczabreh.cz, lubica.kovarova(a)svczabreh.cz, 727 859 434.

 3. Po schválení přihlášky vedoucím tábora, či jiným kompetentním zaměstnancem Vám přijde potvrzovací e-mail ve kterém bude odkaz na přihlášku a pokyny k platbě. V tuto chvíli jste přihlášeni na daný tábor.
 4. Vzhledem k datu zálohy a následně celé platby (do 31.5.2020) Vás prosíme o odeslání již celé částky na účet uvedený v pokynech k platbě. 

 5. ​Na SVČ pak musíte doručit:
  a) Originál přihlášku s podpisem
  b) Originál posudku o zdravotní způsobilosti na tábor (zotavovací akci) - S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a v souladu s pokynem ministerstva zdravotnictví požadujeme doložení lékařského posudku vystaveného v roce 2020. 
  c) Pověření zletilé osoby, která je oprávněna převzít dítě od vedoucího tábora - Je nutné zajistit dostupnost alespoň jedné z uvedených osob po celou dobu konání tábora!
  Dokumenty, které musíte doručit spolu s přihláškou jsou ke stažení ZDE.
  Přihlášku s ostatními dokumenty zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, 700 30. V případě, kdy se rozhodnete přihlášku přinést, tak jí vložte spolu s ostatními dokumenty do obálky a vhoďte do označené schránky (SVČ-přihlášky na LT a PT) umístěné před vstupem na recepci. 

 6. Při odjezdu na tábor odevzdáte vedoucímu tábora:
  a) pravidelně užívané léky,
  b) podepsaný sáček s dostatečným počtem roušek (2 roušky na 1 den tábora). Nepoužité roušky budou po ukončení tábora vráceny.
  c) originál kartičku pojišťovny,
  d) v den odjezdu vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Opět ke stažení ZDE.

Ochrana zdraví na pobytových táborech:

 • ​Mezi jednotlivými běhy tábora na jednom místě bude zajištěna minimální prodleva 8 hodin, tak aby mohlo dojít k úklidu a dezinfekci celého tábora bez přítomnosti dětí. Z tohoto důvodu bude letos posunut čas odjezdu na tábor a čas příjezdu z tábora oproti předchozím létům. Čas příjezdu a odjezdu na jednotlivé tábory bude upřesněn v dopise na tábor, který obdržíte nejpozději týden před odjezdem.
 • Dle epidemiologické situace dojde k omezení pohybu účastníků tábora na areál a volnou přírodu v okolí, tak aby došlo k omezení kontaktu s místním obyvatelstvem.

 • Na všech táborech dojde k omezení návštěv.

 • Dle epidemiologické situace dojde k omezení přesunu hromadnou dopravou, návštěv bazénů či koupališť, výletů do měst a podobně.

 • Povinnost nošení roušek bude upravena dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření resp. usnesení vlády. Bude stanovena povinnost nošení roušek při pohybu mimo areál tábořiště a okolní volné přírody.

 • V případě výskytu infekce nebo jejího podezření bude kontaktována místně příslušná krajská hygienická stanice a bude pokračováno dle jejich instrukcí.

 • V případě prokázání infekce covid-19 bude akce ukončena. Bude kontaktován zákonný zástupce, popřípadě osoba pověřena vyzvednutím dítěte. Je nutné, aby byla zajištěna dostupnost po celou dobu konání tábora. Takto kontaktovaná osoba si musí dítě v co nejkratším čase vyzvednout z tábora vlastní dopravou. 

 • Vzniká také povinnost zákonného zástupce, jehož dítě se zúčastnilo tábora nahlásit v případě výskytu infekčního onemocnění tuto skutečnost místně příslušné krajské hygienické stanici, na jejimž území tábor probíhal.

 • Na všech našich táborech bude zvýšen úklid a dezinfekce tábora. Samozřejmostí budou také tekutá mýdla, papírové ručníky a dezinfekce na ruce. Vedoucí na táborech budou dbát zvýšené hygieny všech dětí, tak abychom eliminovali možná rizika a dodrželi veškeré právní předpisy a doporučení Ministerstva zdravotnictví. 

Všichni naši vedoucí se na tábory a vaše děti již těší. Budeme se snažit dětem zpestřit tábor jak jen to půjde a věříme, že si všichni odnesou jen hezké zážitky.

V případě dotazů k letním pobytovým či příměstským táborům se obracejte na vedoucí oddělení pobytových činností : lubica.kovarova(a)svczabreh.cz, 727 859 434