Novinky

15.04.2020 mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR

31.08.2018 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro kroužky: Stolní tenis, Aerobic, Angličtinu, Keramiku, Šipky, Hokejball, In-line brusle,Šití, Práci se dřevem, Šachy, Cvičení s dětmi, Sebeobranu, Taekwondo, Karate, Parkour ... . Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) ! Nabízíme příjemný kolektiv interních zaměstnanců, inspirativní prostředí a od školního roku 2018/2019 také 150 Kč /hodinu. Požadujeme minimální věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání + pedagogické vzdělání. Bližší informace: SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8 Mgr. Aneta Kiková, 725 118 449 aneta.kikova(a)svczabreh.cz SVČ Ostrav-Dubina, J. Matuška 26a Stanislav Prais 727 856 841 stanislav.prais(a)svczabreh.cz SVČ Ostrava-Zálom, V Zálomu 1 Lenka Červená 724 066 124 lenka.cervena(a)svczabreh.cz

Uvolňování opatření - Tábory

18.05.2020


Dne 15.5.2020 byl vydán materiál ministerstva zdravotnictví: Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace


Jsme rádi, že se letní tábory budou moct uskutečnit. Je však potřeba k nim, z naší i vaší strany, v letošním roce přistupovat odlišně od let předchozích. 

Na tábory je možné přihlásit se pouze on-line nebo telefonicky! Nikoliv osobně!
 1. ​Vyberte si z naší nabídky tábor který Vám, respektive Vašim dětem nejlépe vyhovuje.
  http://www.svczabreh.cz/tabory

 2. Přihlaste se do klientského centra: ZDE a vyplňte údaje potřebné pro přihlášení​​. V případě problémů s klientským centrem konatktujte kolegy: tomas.robenek(a)svczabreh.cz, lubica.kovarova(a)svczabreh.cz, 727 859 434.

 3. Po schválení přihlášky vedoucím tábora, či jiným kompetentním zaměstnancem Vám přijde potvrzovací e-mail ve kterém bude odkaz na přihlášku a pokyny k platbě. V tuto chvíli jste přihlášeni na daný tábor.
 4. Vzhledem k datu zálohy a následně celé platby (do 31.5.2020) Vás prosíme o odeslání již celé částky na účet uvedený v pokynech k platbě. 

 5. ​Na SVČ pak musíte doručit:
  a) Originál přihlášku s podpisem
  b) Originál posudku o zdravotní způsobilosti na tábor (zotavovací akci) - S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a v souladu s pokynem ministerstva zdravotnictví požadujeme doložení lékařského posudku vystaveného v roce 2020. 
  c) Pověření zletilé osoby, která je oprávněna převzít dítě od vedoucího tábora - Je nutné zajistit dostupnost alespoň jedné z uvedených osob po celou dobu konání tábora!
  Dokumenty, které musíte doručit spolu s přihláškou jsou ke stažení ZDE.
  Přihlášku s ostatními dokumenty zašlete poštou nebo přineste osobně na adresu Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, 700 30. V případě, kdy se rozhodnete přihlášku přinést, tak jí vložte spolu s ostatními dokumenty do obálky a vhoďte do označené schránky (SVČ-přihlášky na LT a PT) umístěné před vstupem na recepci. 

 6. Při odjezdu na tábor odevzdáte vedoucímu tábora:
  a) pravidelně užívané léky,
  b) podepsaný sáček s rouškami. Počet bude upřesněn před nástupem na tábor. Nepoužité roušky budou po ukončení tábora vráceny.
  c) originál kartičku pojišťovny,
  d) v den odjezdu vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Opět ke stažení ZDE.

Ochrana zdraví na pobytových táborech:

 • ​Mezi jednotlivými běhy tábora na jednom místě bude zajištěna minimální prodleva 8 hodin, tak aby mohlo dojít k úklidu a dezinfekci celého tábora bez přítomnosti dětí. Z tohoto důvodu bude letos posunut čas odjezdu na tábor a čas příjezdu z tábora oproti předchozím létům. Čas příjezdu a odjezdu na jednotlivé tábory bude upřesněn v dopise na tábor, který obdržíte nejpozději týden před odjezdem.
 • Dle epidemiologické situace dojde k omezení pohybu účastníků tábora na areál a volnou přírodu v okolí, tak aby došlo k omezení kontaktu s místním obyvatelstvem.

 • Na všech táborech dojde k omezení návštěv.

 • Dle epidemiologické situace dojde k omezení přesunu hromadnou dopravou, návštěv bazénů či koupališť, výletů do měst a podobně.

 • Povinnost nošení roušek bude upravena dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření resp. usnesení vlády. Bude stanovena povinnost nošení roušek při pohybu mimo areál tábořiště a okolní volné přírody.

 • V případě podezření na výskyt infekce covid-19 (kašel, zvýšená teplota, bolest hlavy, ztráta chuti, čichu...), bude zajištěna okamžitá izolace dítěte. Budou informování rodiče, kteří zajistí bezodkladný odvoz dítěte z tábora ke svému lékaři. 

 • V případě prokázání infekce covid-19 bude akce ukončena. Bude kontaktován zákonný zástupce, popřípadě osoba pověřena vyzvednutím dítěte. Je nutné, aby byla zajištěna dostupnost po celou dobu konání tábora. Takto kontaktovaná osoba bude informována jak proběhne vyzvednutí dítěte z tábora a to dle pokynů krajské hygienické stanice.

 • Vzniká také povinnost zákonného zástupce, jehož dítě se zúčastnilo tábora nahlásit v případě výskytu infekčního onemocnění tuto skutečnost místně příslušné krajské hygienické stanici, na jejimž území tábor probíhal.

 • Na všech našich táborech bude zvýšen úklid a dezinfekce tábora. Samozřejmostí budou také tekutá mýdla, papírové ručníky a dezinfekce na ruce. Vedoucí na táborech budou dbát zvýšené hygieny všech dětí, tak abychom eliminovali možná rizika a dodrželi veškeré právní předpisy a doporučení Ministerstva zdravotnictví. 

Všichni naši vedoucí se na tábory a vaše děti již těší. Budeme se snažit dětem zpestřit tábor jak jen to půjde a věříme, že si všichni odnesou jen hezké zážitky.

V případě dotazů k letním pobytovým či příměstským táborům se obracejte na vedoucí oddělení pobytových činností : lubica.kovarova(a)svczabreh.cz, 727 859 434