Novinky

15.04.2020 mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR

31.08.2018 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro kroužky: Stolní tenis, Aerobic, Angličtinu, Keramiku, Šipky, Hokejball, In-line brusle,Šití, Práci se dřevem, Šachy, Cvičení s dětmi, Sebeobranu, Taekwondo, Karate, Parkour ... . Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) ! Nabízíme příjemný kolektiv interních zaměstnanců, inspirativní prostředí a od školního roku 2018/2019 také 150 Kč /hodinu. Požadujeme minimální věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání + pedagogické vzdělání. Bližší informace: SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8 Mgr. Aneta Kiková, 725 118 449 aneta.kikova(a)svczabreh.cz SVČ Ostrav-Dubina, J. Matuška 26a Stanislav Prais 727 856 841 stanislav.prais(a)svczabreh.cz SVČ Ostrava-Zálom, V Zálomu 1 Lenka Červená 724 066 124 lenka.cervena(a)svczabreh.cz

Uvolňování opatření - Zájmové útvary

14.05.2020


Dne 4.5.2020 vydalo MŠMT materiál: Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020. Ke stažení ZDE.
Vzhledem k administrativní náročnosti bude činnost zájmových útvarů (kroužků) obnovena ve Středisku volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o. v týdnu od 18.5.2020. Ukončeny pak budou všechny kroužky v týdnu od 22.6.2020.
I přes naší snahu obnovit všechny kroužky je již teď zřejmé, že se nám to bohužel nepodaří (nevhodný prostor, uzavřené pronajaté prostory, chybějící pedagog). 
 
Den, čas a náplň kroužků bude zachována. Budeme se snažit naplnit i počet garantovaných lekcí (15 na pololetí). Pravděpodobně některé hodiny proběhnou také o víkendu či v jiný pracovní den.
Jako příklad uvádíme kroužek Florbalu (pondělí 15:30-16:30):
V 2. pololetí, před uzavřením SVČ, proběhl 5x, od otevření do ukončení zú proběhne 6x, aby byl zachován počet garantovaných lekcí proběhne 1x soustředění nebo 1x turnaj v sobotu s časovou dotací min. 4 hodiny. 
Takto budeme postupovat u všech kroužků s obnovenou činností. 

V případě, že se kroužku nezúčastníte popřípadě se kroužek již neotevře, budeme s Vámi řešit poměrnou část vratky. 

Ochrana zdraví:
 • Vstup do budov SVČ bude umožněn pouze účastníkům bez doprovodu. Účastníky kroužků si pedagog vyzvedne před budovou SVČ, kde je po skončení lekce zase předá zákonným zástupcům, pokud není v přihlášce uveden samostatný odchod. V případě, že dítě nemůže jít samo domů a zákonný zástupce nebude po skončení lekce čekat před budovou, bude dítě odvedeno zpět na recepci. Zákonný zástupce při příchodu před budovu SVČ telefonicky kontaktuje recepci a vyčká před vchodem na přivedení dítěte.

 • Každý účastník si musí donést jeden sáček na uložení ochraného prostředku dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, šál aj. - dále jen rouška) a druhý pak na boty (šatny nebudou otevřeny). 

 • V ideálním případě (vhodné počasí) se účastník kroužku dostaví na SVČ ve vhodném oblečení, tak aby se již nemusel převlékat a s sebou si přinese své pomůcky (kytara, florbalka a míček aj.) má-li je k dispozici. 

 • Před první lekcí předá zákonný zástupce popřípadě sám účastník pedagogovi vyplněné čestné prohlášení. Ke stažení zde: čestné prohlášení.pdf 

 • Při vstupu na recepci si účastník kroužku vydezinfikuje ruce. Přezuje se do přezuvek, boty uloží do sáčku a opět si vydezinfikuje ruce. Takto pak odchází na kroužek i s pedagogem.

 • Ve společných prostorách nosí všichni ochrané prostředky dýchacích cest.

 • Maximální počet účastníků ve skupince je 15, mimo sportovní tréninky na vnitřním či venkovním sportovišti, kde je max. počet osob nastaven na 100 dle usnesení vlády 490 ze dne 30. dubna 2020.

 • Aktivity, u kterých to bude možné, budou probíhat ve venkovních prostorách SVČ.

 • V každé místnosti kde bude kroužek probíhat bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem.

 • V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti. Naší snahou bude zajistit dostatečné rozestupy, tak aby byla zachován jistý komfort při kroužku.

 • Při sejmutí roušky je tato uložena do sáčku, kterou si účastník přinesl.

 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 • Po zahájení kroužku již nebude možné měnit své rozhodnutí a je proto potřeba jej dobře zvážit. 

 

UPOZORNĚNÍ K VÝPOČTU VRATKY POMĚRNÉ ČÁSTI ZÁPISNÉHO:

U všech kroužků které se neotevřou, bude řešena vratka poměrné části platby za neproběhlé lekce v rámci období od 11.3.2020 do konce školního roku. Vratka je vypočítána z garantovaných 15 lekcí na pololetí.
 

V  případě, kdy bude kroužek obnoven a klient nenastoupí, bude mu vrácena pouze poměrná část za období uzavření SVČ (11.3.-17.5.2020). Za dobu od znovuotevření SVČ pro účastníky zájmového vzdělávání nevzniká povinnost vracet poměrnou část úplaty. Důvodem neúčasti v tomto případě totiž již není přerušení provozu, ale důvody na straně účastníka, které nezakládají nárok na vrácení úplaty, a to ani v režimu bezdůvodného obohacení. I u této varianty je vratka vypočtena z garantovaných 15 lekcí na pololetí.
 

V obou případech o vrácení bude nutné požádat do 14.6.2020 na formuláři: Žádost o vrácení poměrné části zápisného za zájmový útvar.docx . Formulář musí být podepsaný! Vratka pak bude odeslána na váš účet do 30.6.2020. 

Seznam neotevřených a otevřených kroužků a výpočtená cena vratky:
neotevřené kroužky od 18.5.2020.pdf 
otevřené kroužky od 18.5.2020.pdf 


pro informace o otevřených kroužcích využívejte tyto kontakty:
SVČ Gurťjevova: Mgr. Aneta Kiková, aneta.kikova(a)svczabreh.cz, 725 118 449
SVČ V Zálomu 1: Bc. Matěj Erbs, matej.erbs(a)svczabreh.cz, 595 781 991
SVČ J. Matuška 26a: Bc. Stanislav Prais, stanislav.prais(a)svczabreh.cz, 727 856 841