Novinky

18.01.2019 Nové technické kroužky!!!

Připravili jsme pro Vás k druhému pololetí novinku a to kroužky 3D pero a 3D modelování a tisk. Přihlásit se můžete online i na recepcích střediska.

Školení hlavních vedoucích táborů

Školení provádíme na základě „Certifikátu k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů“ vydaného MŠMT ČR. Absolventi kurzu po úspěšném splnění požadovaných podmínek obdrží osvědčení s kvalifikací Hlavní vedoucí dětských táborů.
* Práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora, legislativa k LT
* Základní právní předpisy a BOZP při práci s dětmi a mládeží
* Základy pedagogicko-psychologických znalostí při práci s dětmi a mládeží
* Organizační a programová příprava tábora, hry na táborech, včetně výchovných a tématických cílů
* Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti
* Hospodaření tábora a další…
* Závěrečný test + 99,9% přímá účast na školení (podmínka k obdržení osvědčení)!!!

Kód 175302
Název Školení hlavních vedoucích táborů
Termín konání 06.04.2018 09:00 - 08.04.2018 14:00
Místo konání SVČ Gurťjevova
Hlavní vedoucí Lubica Kovářová
Věková skupina 18-99 let
Sraz účastníků pátek 6.4.2018 v 9:00
V ceně zahrnuto lektorné, výukové materiály, prostory k výuce, pitný režim...
Cena 900,- Kč