Novinky

12.10.2018 Přesunutí Kreativní dílny

Akce Kreativní odpoledne bude realizována v jiném termínu a to 16.11.2018 od 16:30 do 19:30 Na středisku volného času na ulici Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh

03.07.2018 Provoz-léto

Rekonstrukce elektroinstalace, přípravné práce pro výtah, plošiny a dílna pro řemeslné a technické obory. Vzhledem k plánovaným a již probíhajícím rekonstrukcím a stavebním činnostem bude v letních měsících snížen komfort na chodbách. K omezení letní činnosti (příměstské tábory) však nedojde. O vaše děti se bude stejně jako v předchozích letech starat tým našich interních i externích pedagogů.

OSL - Aerobic

AEROBIC
Pořadatel: Mgr. Martin Nováček, DiS.
Místo konání: Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, Gurťjevova 8
Cena (startovné): 40 Kč

Věková kategorie:
0. kategorie (do 7 let) neregistrují se předem v systému ostravských lig pouze na místě v den konání akce
I. kategorie (8 - 10)
II. kategorie( 11 - 13)
III. kategorie (14 a více )

Přihlášky:
Registrace týmu na: www.ostravskeligy.cz

Časový harmonogram:
Registrace
0kat. 8:30-9:00
1.kat. 9:00-9:30
2. kat. 9:30-10:00
3. kat. 10:00-10:30

9.00 - 9.30 0.Kategorie (do 7 let)
9.30 - 10.10 I. Kategorie (8-10 let) Profi +Neprofi
10:10 Vyhlášení výsledků 0 kategorie
10:15 - 11:00 II. Kategorie (11-13 let) Profi+Neprofi
11:00 Vyhlášení výsledků 1 kategorie
11:15 - 12:00 III. Profi + Neprofi
12:00 Vyhlášení výsledků 2+3 kategorie

Pravidla soutěže:

Profesionálové
Jsou všichni ti členové ligy, kteří v předešlých letech soutěžili v rámci MLA nebo OSL v kategorii profi a v rámci pravidel nesestoupili do kategorie neprofi (viz seznam soutěžících profi na stránkách www.atkno.cz).
Pro nově registrované účastníky OSL pak platí pravidlo zařazení do kategorie profi pro ty závodníky, kteří se aktivně účastní soutěží sportovního aerobiku 3.VT pod FISAF, FIG aerobic nebo Mistry s Mistry. Nebo ti, kteří se v minulých letech někdy v soutěži MČR SAMC ( v Praze) umístili ve finále (1-15. místo) a nebo se v minulých letech někdy v soutěži MČR ATS ( v Praze) umístili na medailovém místě (1-3. místo).
Nebo ti, kteří se na podobných soutěžích někdy závodili v kategorii profi. Nebo ti co se do kategorie profi přihlásí z vlastní vůle.
Neprofesionálové
Do této kategorie neprofi spadají všichni ostatní zájemci co nesplňují požadavky profesionálů a nikdy v OSL registrováni nebyli.
- Kategorie Neprofi je určena pro amatérské závodníky, kteří se nevěnují výkonnostnímu aerobiku.


Dodatek - postup do kategorie profi a sestup z kategorie profi

Postup - Do kategorie profi automaticky postupují vždy první tři nejlepší v kategorii za uplynulý rok.
Sestup -Sestup z kategorie profi je možné pouze v případě , že na konci ligy je v kategorii více než 20 soutěžících. Poté mohou sestoupit (na písemnou žádost podanou nejpozději do termínu první soutěže následujícího ročníku) do kategorie neprofi poslední 3 soutěžící v celkovém hodnocení ligy s minimální účastí na 3 soutěžích daného ročníku.

Hodnotí se:
- nasazení, výraz, kontakt s trenérem
- pohybová dovednost a připravenost dětí
- držení těla
- technika provedení pohybu
- schopnost a rychlost zachycení předvedeného pohybu
- flexibilita

více informací na www.ostravskeligy.cz

Kód 181106
Název OSL - Aerobic
Termín konání 09.12.2018 09:00 - 13:00
Místo konání SVČ Gurťjevova
Hlavní vedoucí Petra Válková
Věková skupina 6-16 let
Vybavení na akci sportovní oblečení,pití,
V ceně zahrnuto startovné, odměna
Cena 40,- Kč