Novinky

12.10.2018 Přesunutí Kreativní dílny

Akce Kreativní odpoledne bude realizována v jiném termínu a to 16.11.2018 od 16:30 do 19:30 Na středisku volného času na ulici Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh

03.07.2018 Provoz-léto

Rekonstrukce elektroinstalace, přípravné práce pro výtah, plošiny a dílna pro řemeslné a technické obory. Vzhledem k plánovaným a již probíhajícím rekonstrukcím a stavebním činnostem bude v letních měsících snížen komfort na chodbách. K omezení letní činnosti (příměstské tábory) však nedojde. O vaše děti se bude stejně jako v předchozích letech starat tým našich interních i externích pedagogů.

Projekty z ROP a externích zdrojů

Sportovní rekreační areál SVČ Ostrava Zábřeh,p.o.
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00772

Sportovně rekreační areál - výzva k podání nabídky.pdf 
Sportovně rekreační areál - Dodatečné informace.pdf 
Sportovně rekreační areál - Protokol o otevírání obálek.pdf 
Sportovně rekreační areál - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf 
Sportovně rekreační areál - Tisková zpráva.pdf 
Sportovně rekreační areál - Pozvánka na otevření.pdf 
Sportovně rekreační areál - Informace o realizaciKlíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00724
    

Realizace projektu byla zahájena koncem měsíce června 2011, ukončení realizace projektu na konec měsíce srpna 2011. Předmětem tohoto projektu je modernizace multifunkčních učeben (možné realizovat celou škálu nových aktivit a zkvalitnit aktivity stávající), společenského sálu a realizace nahrávacího studia.
Projekt je realizován ve Středisku volného času Ostrava Zábřeh na ul. Gurťjevova (realizace propojené multifunkční učebny), ve Středisku volného času Korunka – Středisko turistiky na ul. B. Martinů (realizace multimediální učebny) a ve Středisku přírodovědců na ul. Čkalovově (vybavení a zajištění přírodovědné učebny) v Ostravě Porubě, ve Středisku volného času Ostrava – Moravská Ostrava na ul. Ostrčilově (modernizace společenského sálu a realizace multimediální učebny) a v Domě dětí a mládeže na ul. M. Majerové v Ostravě Porubě (vytvoření hudební zkušebny).
Schválená výše dotace činí 7 248 851,50 Kč.


Klíče pro budoucnost našich dětí - Zadání projektu.pdf 
Klíče pro budoucnost našich dětí - Ukončení projektu.pdf 
Výměna zkušeností a know-how na poli práce s dětmi v oblasti volnočasových aktivit

Výměna zkušeností a know-how - Informace o projektu.pdf 
Výměna zkušeností a know-how - Sborník švýcarské inspirace.pdf 

 
Revitalizace objektu SVČ Ostrava-Zábřeh,p.o.

Projekt 'Revitalizace objektu – SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o.' byl realizován v průběhu léta 2013 a ukončen 13.9.2013. Zdrojem financování byl Státní fond životního prostředí z programu OPŽP a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Revitalizace objektu SVČ - Zadavací dokumentace.doc 
Revitalizace objektu SVČ - Oznámení o výsledku zadávacího řízení.pdf Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh p.o. je zapojeno v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144
 
Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy.  Statutární město Ostrava působí v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.
 
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/vzdelavani/
 
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

https://lh4.googleusercontent.com/7cKhDd0bbhcvojxTLj4bKV2q4nRmklgUITGIdVrKYrwgdOSHZvTu9Gnt5HbYUBMrtqvCHa0oxyQHgTH8m_otCMc8LTa4yY2oSW8s2ooyi-YoRbct3DZtpGfFRUY09xYQ-qjWeLM2
Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956
 
Realizace projektu byla zahájena ve 2. čtvrtletí 2018, ukončení realizace projektu je předpokládáno v  1. čtvrtletí roku 2019.  Cílem projektu je rozšíření bezbariérovosti budovy SVČ Ostrava-Zábřeh a realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, která bude vybavena moderním 3D zařízením a novým nářadím. Projekt přispěje k sociální inkluzi osob se speciálně vzdělávacími potřebami v oblasti zájmového vzdělávání.

Projekt je spolufinancován z Integorvaného regionálního operačního programu (IROP) a z rozpočtu statutárního města Ostravy.