Novinky

08.11.2019 Hokejbalová liga

OZNÁMENÍ: Ve dnech 14.11. a 24.11.2019 bude z důvodu probíhající ligy hokejbalu provozní doba hokejbalového hřiště prodloužena ze 17 do 20 hodin. Provozní doba ostatních hřišť zůstane nezměněna. Bc. David Střelák ředitel SVČ

31.08.2018 Vedoucí zájmových útvarů

Hledáme kvalifikované vedoucí zájmových útvarů (externí pedagogy) pro kroužky: Stolní tenis, Aerobic, Angličtinu, Keramiku, Šipky, Hokejball, In-line brusle,Šití, Práci se dřevem, Šachy, Cvičení s dětmi, Sebeobranu, Taekwondo, Karate, Parkour ... . Nebráníme se ani úplným novinkám. Přijď za námi s tím co umíš :) ! Nabízíme příjemný kolektiv interních zaměstnanců, inspirativní prostředí a od školního roku 2018/2019 také 150 Kč /hodinu. Požadujeme minimální věk 18 let, ukončené středoškolské vzdělání + pedagogické vzdělání. Bližší informace: SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8 Mgr. Martin Nováček, DiS. 725 118 449 martin.novacek(a)svczabreh.cz SVČ Ostrav-Dubina, J. Matuška 26a Stanislav Prais 727 856 841 stanislav.prais(a)svczabreh.cz SVČ Ostrava-Zálom, V Zálomu 1 Lenka Červená 724 066 124 lenka.cervena(a)svczabreh.cz

Projekty z ROP a externích zdrojů

Sportovní rekreační areál SVČ Ostrava Zábřeh,p.o.
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00772

Sportovně rekreační areál - výzva k podání nabídky.pdf 
Sportovně rekreační areál - Dodatečné informace.pdf 
Sportovně rekreační areál - Protokol o otevírání obálek.pdf 
Sportovně rekreační areál - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf 
Sportovně rekreační areál - Tisková zpráva.pdf 
Sportovně rekreační areál - Pozvánka na otevření.pdf 
Sportovně rekreační areál - Informace o realizaciKlíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00724
    

Realizace projektu byla zahájena koncem měsíce června 2011, ukončení realizace projektu na konec měsíce srpna 2011. Předmětem tohoto projektu je modernizace multifunkčních učeben (možné realizovat celou škálu nových aktivit a zkvalitnit aktivity stávající), společenského sálu a realizace nahrávacího studia.
Projekt je realizován ve Středisku volného času Ostrava Zábřeh na ul. Gurťjevova (realizace propojené multifunkční učebny), ve Středisku volného času Korunka – Středisko turistiky na ul. B. Martinů (realizace multimediální učebny) a ve Středisku přírodovědců na ul. Čkalovově (vybavení a zajištění přírodovědné učebny) v Ostravě Porubě, ve Středisku volného času Ostrava – Moravská Ostrava na ul. Ostrčilově (modernizace společenského sálu a realizace multimediální učebny) a v Domě dětí a mládeže na ul. M. Majerové v Ostravě Porubě (vytvoření hudební zkušebny).
Schválená výše dotace činí 7 248 851,50 Kč.


Klíče pro budoucnost našich dětí - Zadání projektu.pdf 
Klíče pro budoucnost našich dětí - Ukončení projektu.pdf 
Výměna zkušeností a know-how na poli práce s dětmi v oblasti volnočasových aktivit

Výměna zkušeností a know-how - Informace o projektu.pdf 
Výměna zkušeností a know-how - Sborník švýcarské inspirace.pdf Revitalizace objektu SVČ Ostrava-Zábřeh,p.o.

Projekt 'Revitalizace objektu – SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o.' byl realizován v průběhu léta 2013 a ukončen 13.9.2013. Zdrojem financování byl Státní fond životního prostředí z programu OPŽP a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Revitalizace objektu SVČ - Zadavací dokumentace.doc 
Revitalizace objektu SVČ - Oznámení o výsledku zadávacího řízení.pdf Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh p.o. je zapojeno v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144
 
Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy.  Statutární město Ostrava působí v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.
 
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/vzdelavani/
 
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

https://lh4.googleusercontent.com/7cKhDd0bbhcvojxTLj4bKV2q4nRmklgUITGIdVrKYrwgdOSHZvTu9Gnt5HbYUBMrtqvCHa0oxyQHgTH8m_otCMc8LTa4yY2oSW8s2ooyi-YoRbct3DZtpGfFRUY09xYQ-qjWeLM2
Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956
 
Realizace projektu byla zahájena ve 2. čtvrtletí 2018, ukončení realizace projektu je předpokládáno v  1. čtvrtletí roku 2019.  Cílem projektu je rozšíření bezbariérovosti budovy SVČ Ostrava-Zábřeh a realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, která bude vybavena moderním 3D zařízením a novým nářadím. Projekt přispěje k sociální inkluzi osob se speciálně vzdělávacími potřebami v oblasti zájmového vzdělávání.

INTEGRACE HANDICAPOVANÝCH A UČEBNA PRO ŘEMESLNÉ A TECHNICKÉ OBORY
je spolufinancován Evropskou unií a Statutárním městem Ostrava.
 

 

 

 

 

 

Přírodou všemi smysly
Evidenční číslo: MSK 159873/2018

Realizace projektu proběhne v roce 2019.  V rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále též „EVVO“) a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je snaha o rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství a spolupráce v této oblasti v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje.

Projekt Přírodou všemi smysly je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


K zábavě s technikou
Evidenční číslo: MSK 3694/2019

V rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ budeme realizovat technické kroužky a to 3D pero a 3D modelování a tisk.
Projekt "K zábavě s technikou" byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.Šablony II
Na obrázku může být: text