PROJEKTYKlíče pro budoucnost našich dětí III.

Projekt na rozšíření, modernizaci a zkvalitnění zájmového vzdělávání dětí a mládeže v oblasti přírodních věd, polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi v oblasti zájmového vzdělávání.
Realizace projektu bude zahájena v roce 2024 a ukončena ve 4. čtvrtletí roku 2025.

Projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí III.“ je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci finančního nástroje ITI pro období 2021 – 2027.
Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/23_094/0004538

Schválená výše dotace činí 31 641 335 Kč.

Jaké budou výsledky projektu?
Předmětem projektu je realizace odborných multifunkčních učeben virtuální a rozšířené reality ve střediscích volného času a domu dětí a mládeže (dále SVČ, DDM), včetně zajištění plné konektivity budov.

Kde bude projekt realizován?
  • -ve Středisku volného času Ostrava  Zábřeh na ul. Gurťjevova
  • ve Středisku volného času Korunka  –  (na Středisku Korunní na ul. Korunní v Ostravě Mariánských Horách, ve Středisku turistiky na ul.  B. Martinů a Středisku přírodovědců na ul. Čkalovova v Ostravě Poruba)
  • ve Středisku volného času Ostrava – Moravská Ostrava na ul. Ostrčilova
  • v Domě dětí a mládeže Ostrava – Poruba (v budově na ul.  M. Majerové a v budově na ul. Polská -v Ostravě – Poruba a v budově DDM v Plesné).
Operační program Jan Amos Komenský
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001096

Cílem projektu je vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ. 
 
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Podpora kompetencí pedagogických pracovníků a všech forem vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Šablony II - SVČ Ostrava-Zábřeh 63
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012051

Cílem projektu je posílení personálního týmu o školního asistenta, DVPP zaměřené na cizí jazyky, inkluzi, polytechnické a ICT vzdělávání, projektové dny a odborníka z praxe. 
 
Přírodou všemi smysly
Evidenční číslo: MSK 159873/2018

Realizace projektu proběhne v roce 2019.  V rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále též „EVVO“) a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je snaha o rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství a spolupráce v této oblasti v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje.

Projekt Přírodou všemi smysly je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

K zábavě s technikou
Evidenční číslo: MSK 3694/2019

V rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ budeme realizovat technické kroužky a to 3D pero a 3D modelování a tisk.
Projekt "K zábavě s technikou" byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 
Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956
 
Realizace projektu byla zahájena ve 2. čtvrtletí 2018, ukončení realizace projektu je předpokládáno v  1. čtvrtletí roku 2019.  Cílem projektu je rozšíření bezbariérovosti budovy SVČ Ostrava-Zábřeh a realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, která bude vybavena moderním 3D zařízením a novým nářadím. Projekt přispěje k sociální inkluzi osob se speciálně vzdělávacími potřebami v oblasti zájmového vzdělávání.

INTEGRACE HANDICAPOVANÝCH A UČEBNA PRO ŘEMESLNÉ A TECHNICKÉ OBORY
je spolufinancován Evropskou unií a Statutárním městem Ostrava.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.