PROJEKTY

Operační program Jan Amos Komenský
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001096

Cílem projektu je vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ. 
 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Podpora kompetencí pedagogických pracovníků a všech forem vzdělávání v Moravskoslezském kraji.


Šablony II - SVČ Ostrava-Zábřeh 63
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012051

Cílem projektu je posílení personálního týmu o školního asistenta, DVPP zaměřené na cizí jazyky, inkluzi, polytechnické a ICT vzdělávání, projektové dny a odborníka z praxe. 
 

Přírodou všemi smysly
Evidenční číslo: MSK 159873/2018

Realizace projektu proběhne v roce 2019.  V rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále též „EVVO“) a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je snaha o rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství a spolupráce v této oblasti v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje.

Projekt Přírodou všemi smysly je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


K zábavě s technikou
Evidenční číslo: MSK 3694/2019

V rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ budeme realizovat technické kroužky a to 3D pero a 3D modelování a tisk.
Projekt "K zábavě s technikou" byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 
Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956
 
Realizace projektu byla zahájena ve 2. čtvrtletí 2018, ukončení realizace projektu je předpokládáno v  1. čtvrtletí roku 2019.  Cílem projektu je rozšíření bezbariérovosti budovy SVČ Ostrava-Zábřeh a realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, která bude vybavena moderním 3D zařízením a novým nářadím. Projekt přispěje k sociální inkluzi osob se speciálně vzdělávacími potřebami v oblasti zájmového vzdělávání.

INTEGRACE HANDICAPOVANÝCH A UČEBNA PRO ŘEMESLNÉ A TECHNICKÉ OBORY
je spolufinancován Evropskou unií a Statutárním městem Ostrava.
 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh p.o. je zapojeno v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144
 
Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy.  Statutární město Ostrava působí v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.
 
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/vzdelavani/
 
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

https://lh4.googleusercontent.com/7cKhDd0bbhcvojxTLj4bKV2q4nRmklgUITGIdVrKYrwgdOSHZvTu9Gnt5HbYUBMrtqvCHa0oxyQHgTH8m_otCMc8LTa4yY2oSW8s2ooyi-YoRbct3DZtpGfFRUY09xYQ-qjWeLM2 

Revitalizace objektu SVČ Ostrava-Zábřeh,p.o.

Projekt 'Revitalizace objektu – SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o.' byl realizován v průběhu léta 2013 a ukončen 13.9.2013. Zdrojem financování byl Státní fond životního prostředí z programu OPŽP a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Revitalizace objektu SVČ - Zadavací dokumentace.doc 
Revitalizace objektu SVČ - Oznámení o výsledku zadávacího řízení.pdf 
Výměna zkušeností a know-how na poli práce s dětmi v oblasti volnočasových aktivit

Výměna zkušeností a know-how - Informace o projektu.pdf 
Výměna zkušeností a know-how - Sborník švýcarské inspirace.pdf 

 

Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00724
    

Realizace projektu byla zahájena koncem měsíce června 2011, ukončení realizace projektu na konec měsíce srpna 2011. Předmětem tohoto projektu je modernizace multifunkčních učeben (možné realizovat celou škálu nových aktivit a zkvalitnit aktivity stávající), společenského sálu a realizace nahrávacího studia.
Projekt je realizován ve Středisku volného času Ostrava Zábřeh na ul. Gurťjevova (realizace propojené multifunkční učebny), ve Středisku volného času Korunka – Středisko turistiky na ul. B. Martinů (realizace multimediální učebny) a ve Středisku přírodovědců na ul. Čkalovově (vybavení a zajištění přírodovědné učebny) v Ostravě Porubě, ve Středisku volného času Ostrava – Moravská Ostrava na ul. Ostrčilově (modernizace společenského sálu a realizace multimediální učebny) a v Domě dětí a mládeže na ul. M. Majerové v Ostravě Porubě (vytvoření hudební zkušebny).
Schválená výše dotace činí 7 248 851,50 Kč.


Klíče pro budoucnost našich dětí - Zadání projektu.pdf 
Klíče pro budoucnost našich dětí - Ukončení projektu.pdf 

 

Sportovní rekreační areál SVČ Ostrava Zábřeh,p.o.
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00772

Sportovně rekreační areál - výzva k podání nabídky.pdf 
Sportovně rekreační areál - Dodatečné informace.pdf 
Sportovně rekreační areál - Protokol o otevírání obálek.pdf 
Sportovně rekreační areál - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf 
Sportovně rekreační areál - Tisková zpráva.pdf 
Sportovně rekreační areál - Pozvánka na otevření.pdf 
Sportovně rekreační areál - Informace o realizaci


 

 
 

 

 

 

 

 


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.