Důležité informace

Přihlašování a storno podmínky:

LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR:
Po zaregistrování přihlášky uhraďte do 14 dnů zálohu ve výši 1000 Kč na uvedené číslo účtu, doplatek pak uhraďte do 31.5. daného roku.

U JARNÍHO POBYTOVÉHO TÁBORA uhraďte částku celou.

Odhlášení dítěte ze zotavovací akce může být provedeno pouze písemnou formou. Poplatky se vracejí subjektu, který zaslal finanční příspěvek na dětskou rekreaci (zákonný zástupce, odborová organizace, peněžní ústav). Stanovená záloha se stává při nezaplacení pobytu v termínu, nebo při zrušení přihlášky po termínu splatnosti, částí nebo celou částkou současně storno poplatkem.

Pokud dojde k odhlášení účastníka nejpozději 3 dny před odjezdem na tábor, činí storno poplatek 50%. V případě, že účastník akce se nemůže této akce zúčastnit ze zdravotních důvodů, bude mu účtován storno poplatek ve výši 10% z celkové ceny tábora (doloženo potvrzením lékaře).

UPOZORNĚNÍ: Nevyplnění prohlášení o bezinfekčnosti není považováno za zdravotní důvod, pokud není doloženo lékařskou zprávou. V případě vážného porušení táborového řádu, bude vyrozuměn zákonný zástupce uvedený v přihlášce, který zajistí odvoz účastníka domů na vlastní náklady, bez nároku na vrácení poplatku za dětskou rekreaci. Pokud dojde k odjezdu účastníka v průběhu dětské rekreace z lékařských či jiných závažných důvodů, je účastníku vrácena pouze částka ve výši denní normy za stravu od následujícího dne a to za každý den nepřítomnosti, pokud je možnost odvolat ubytování, je účastníku vrácena i částka za ubytování. V případě, že SVČ realizuje prázdninovou činnost formou objednávky u jiné organizace, platí storno poplatky dané organizace.


JARNÍ I LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
Po zaregistrování přihlášky uhraďte do 14 dnů celou částku. Pokud rodič odstoupí od smlouvy bez udání důvodů, a to nejpozději 14 dnů před termínem
příměstského tábora, zaplatí jednorázový storno poplatek ve výši 200,- Kč. Po tomto termínu bude storno poplatek činit 50 % z celkové ceny tábora. V případě nemoci dítěte, bude účtován storno poplatek ve výši 10% celkové ceny příměstského tábora (doloženo potvrzením lékaře).Odhlášení dítěte z příměstského tábora může být provedeno pouze písemnou formou.

Poplatky se vracejí subjektu, který zaslal finanční příspěvek na dětskou rekreaci (zákonný zástupce, odborová organizace, peněžní ústav). V případě vážného porušení táborového řádu, bude vyrozuměn zákonný zástupce
uvedený v přihlášce, který zajistí odvoz účastníka domů na vlastní náklady, bez nároku na vrácení poplatku za příměstský tábor.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.