ÚŘEDNÍ DESKA

Název školského zařízení:

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Gurťjevova 8
700 30 Ostrava-Zábřeh
Sídlo: Gurťjevova 8/1823, 700 30 Ostrava-Zábřeh
    
Pobočky:
J. Matuška 26a, 700 30, Ostrava-Dubina
V Zálomu 1, 700 30, Ostrava-Zábřeh
    
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: statutární město Ostrava
    
IČO : 75080516
IZO : 108034054
    
Statutární orgán: ředitel SVČ - Bc. David Střelák 
david.strelak(a)svczabreh.cz
596 746 062

Datová schránka: 4gik8wz
    
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 35-7194750257/0100
DIČ : CZ75080516
    
Středisko volného času je samostatnou příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v městské části Ostrava - Jih. Veškerou činnost na profesionální úrovni připravuje kolektiv pedagogů volného času, který se těší na Vaši návštěvu.
Nabízíme Vám širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, klubech, příležitostných akcích, bohatou prázdninovou činnost, spontánní aktivity, soutěže a výukové programy. 
    
Školní vzdělávací program 

Vnitřní řád + řád členů, klientů a návštěvníků 

Organizační řád 

Dokumenty jsou k nahlédnutí také na recepcích SVČ a v ředitelně.

Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Vyhláška č.106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovacích akcí pro děti
Vyhláška č.114/2002 Sb., o FKSP
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační  komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
    
Žádosti o informace:
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, se podávají písemně poštou na adresu SVČ.
Ústně lze podat žádost telefonicky nebo přímo na SVČ. Elektronickou poštou lze podat žádost na: svczabreh(a)svczabreh.cz
Směrnice o svobodném přístupu k informacím.pdf  
Směrnice je zveřejněna k nahlédnutí také na recepcích SVČ a v ředitelně.

 

Rada města na svém jednání ze dne 19.12.2023 svým usnesením č. 03082/RM2226/51 schválila rozpočet p.o. na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2025 a 2026. Podle § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je povinnost schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu zveřejnit do 30 dnů od jejich schválení. V souladu s aktuálním zněním Směrnice č. 1/2017 upravující zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava je povinnost zajistit zveřejnění na svých webových stránkách uložena příspěvkové organizaci. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující  rozpočtový rok a do schválení nového střednědobého výhledu rozpočtu p.o.
Ke stažení zde: rozpočet 2024 + střednědobý výhled 2025-2026 

Profil zadavatele:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/stredisko-volneho-casu-ostrava-zabreh-prispevkova-organizace

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.