Novinky

13.04.2021 BRIGÁDA - vedoucí kroužků

Hledáme vedoucí pro naše kroužky! Nabízíme 150 Kč/h, přátelský kolektiv a možnost získání praxe v práci s dětmi. Požadujeme věk 18+, ukončené SŠ vzdělání (maturitu), spolehlivost a zodpovědnost, pedagogické vzdělání výhodou. Více info v menu v odrážce "VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE".

15.04.2020 www.mitkamjit.cz

Zapojili jsme se do portálu pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času / domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska. Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření, obsahují odkazy na zdroj, který nám materiál poskytl. Děkujeme za podporu, společně to zvládneme! Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR.

PROJEKTY

ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Podpora kompetencí pedagogických pracovníků a všech forem vzdělávání v Moravskoslezském kraji.Šablony II - SVČ Ostrava-Zábřeh 63
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012051

Cílem projektu je posílení personálního týmu o školního asistenta, DVPP zaměřené na cizí jazyky, inkluzi, polytechnické a ICT vzdělávání, projektové dny a odborníka z praxe. 
 

Přírodou všemi smysly
Evidenční číslo: MSK 159873/2018

Realizace projektu proběhne v roce 2019.  V rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (dále též „EVVO“) a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje. Důvodem realizace tohoto dotačního programu je snaha o rozvoj ochrany životního prostředí, EVVO, environmentálního poradenství a spolupráce v této oblasti v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje.

Projekt Přírodou všemi smysly je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


K zábavě s technikou
Evidenční číslo: MSK 3694/2019

V rámci dotačního programu "Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“ budeme realizovat technické kroužky a to 3D pero a 3D modelování a tisk.
Projekt "K zábavě s technikou" byl finančně podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 
Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956
 
Realizace projektu byla zahájena ve 2. čtvrtletí 2018, ukončení realizace projektu je předpokládáno v  1. čtvrtletí roku 2019.  Cílem projektu je rozšíření bezbariérovosti budovy SVČ Ostrava-Zábřeh a realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, která bude vybavena moderním 3D zařízením a novým nářadím. Projekt přispěje k sociální inkluzi osob se speciálně vzdělávacími potřebami v oblasti zájmového vzdělávání.

INTEGRACE HANDICAPOVANÝCH A UČEBNA PRO ŘEMESLNÉ A TECHNICKÉ OBORY
je spolufinancován Evropskou unií a Statutárním městem Ostrava.
 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh p.o. je zapojeno v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144
 
Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání na území vybraných lokalit města Ostravy.  Statutární město Ostrava působí v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.
 
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/vzdelavani/
 
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

https://lh4.googleusercontent.com/7cKhDd0bbhcvojxTLj4bKV2q4nRmklgUITGIdVrKYrwgdOSHZvTu9Gnt5HbYUBMrtqvCHa0oxyQHgTH8m_otCMc8LTa4yY2oSW8s2ooyi-YoRbct3DZtpGfFRUY09xYQ-qjWeLM2 

Revitalizace objektu SVČ Ostrava-Zábřeh,p.o.

Projekt 'Revitalizace objektu – SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o.' byl realizován v průběhu léta 2013 a ukončen 13.9.2013. Zdrojem financování byl Státní fond životního prostředí z programu OPŽP a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostrava.

Revitalizace objektu SVČ - Zadavací dokumentace.doc 
Revitalizace objektu SVČ - Oznámení o výsledku zadávacího řízení.pdf 
Výměna zkušeností a know-how na poli práce s dětmi v oblasti volnočasových aktivit

Výměna zkušeností a know-how - Informace o projektu.pdf 
Výměna zkušeností a know-how - Sborník švýcarské inspirace.pdf 

 

Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00724
    

Realizace projektu byla zahájena koncem měsíce června 2011, ukončení realizace projektu na konec měsíce srpna 2011. Předmětem tohoto projektu je modernizace multifunkčních učeben (možné realizovat celou škálu nových aktivit a zkvalitnit aktivity stávající), společenského sálu a realizace nahrávacího studia.
Projekt je realizován ve Středisku volného času Ostrava Zábřeh na ul. Gurťjevova (realizace propojené multifunkční učebny), ve Středisku volného času Korunka – Středisko turistiky na ul. B. Martinů (realizace multimediální učebny) a ve Středisku přírodovědců na ul. Čkalovově (vybavení a zajištění přírodovědné učebny) v Ostravě Porubě, ve Středisku volného času Ostrava – Moravská Ostrava na ul. Ostrčilově (modernizace společenského sálu a realizace multimediální učebny) a v Domě dětí a mládeže na ul. M. Majerové v Ostravě Porubě (vytvoření hudební zkušebny).
Schválená výše dotace činí 7 248 851,50 Kč.


Klíče pro budoucnost našich dětí - Zadání projektu.pdf 
Klíče pro budoucnost našich dětí - Ukončení projektu.pdf 

 

Sportovní rekreační areál SVČ Ostrava Zábřeh,p.o.
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00772

Sportovně rekreační areál - výzva k podání nabídky.pdf 
Sportovně rekreační areál - Dodatečné informace.pdf 
Sportovně rekreační areál - Protokol o otevírání obálek.pdf 
Sportovně rekreační areál - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf 
Sportovně rekreační areál - Tisková zpráva.pdf 
Sportovně rekreační areál - Pozvánka na otevření.pdf 
Sportovně rekreační areál - Informace o realizaci